CHẤT LƯỢNG ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG

Blog

Hướng dẫn sử dụng máy đóng gói dạng nằm

Phần 1: Điều chỉnh màng
- Bước 1: Tằt sensor dò vạch, đo chiều dài bao bì chuẩn từ đầu vạch này đến đấu vạch kia.
- Bước 2: Nhấn F1 để cài đặt chiều dài bao bì chuẩn đã đo trên màn hình ( nhấn F1 để hiển thị lên bảng cài đặt. nhấn F1 để chuyển qua trái, nhấn F5 để chuyển qua phải, rồi nhấn phím tăng hoặc giảm, khi cài đặt xong nhấn phím ENTER để lưu lại).

-    Bước 3: Mở sensor dò vạch lên, nhấn chạy máy và theo dõi thử vạch đen có ở 1 vị trí cố định trên bao bì được cắt ra hay không ?
1/ Nếu vạch cố định ở nửa phần trước của bao bì và cách đường cắt ngang trước của bao bì một đoạn A  thì ta nhấn F2 để tăng trị số cài đặt lên đúng bằng khoảng A đã đo trên.
Nếu trị số cài đặt F2 trên màn hình lớn hơn chiều dài của bao bì trừ cho 20 thì ta chinh sensor dò vạch theo hướng bao bì chạy tới ( bằng cách vặn tay nắm chỉnh sensor theo chiều kim đồng hồ ) cho tới khi nào máy cắt ngay vạch  đen của bao bì thì thôi.
2/ Nếu vạch cố định ở nửa phần sau của bao bì và cách đường cắt ngang sau của bao bì một đoạn B  thì ta nhấn F2 để giảm trị số cài đặt xuống đúng bằng khoảng B đã đo trên.
Nếu trị số cài đặt F2 trên màn hình nhỏ hơn 20 thì ta chinh sensor dò vạch theo hướng ngược chiều bao bì chạy tới ( bằng cách vặn tay nắm chỉnh sensor theo chiều ngược chiều kim đồng hồ ) cho tới khi nào máy cắt ngay vạch  đen của bao bì thì thôi.
3/ Nếu vạch không cố định mà càng lúc càng cách xa ra phía trước đường cắt ngang thì do chiều dài chuẩn ta điều chỉnh ở bước 2 quá dài. Ta phải giảm chiều dài màng lại bằng cách nhấn F1 để giảm thông số cài đặt xuống từ từ rồi theo dõi vach và tiến hành điều chỉnh theo mục 1 hoặc mục 2.
4/ Nếu vạch không cố định mà càng lúc càng cách xa ra phía sau đường cắt ngang thì do chiều dài cơ sở ta chỉnh ở bước 2 quá ngắn. Ta phải tăng chiều dài màng lên bằng cách nhấn F1 để tăng thông số cài đặt lên từ từ rồi theo dõi vạch và tiến hành điều chỉnh theo muc 1 hoặc muc 2.
•    Lưu ‎ý: Nếu ta chạy màng trắng thì ta không cần thưc hiện bước 3 của phần 1 mà ta chỉ cần thực hiện bước 2 của phần 1.
 Phần 2: Điều chỉnh nạp liệu.
Điều chỉnh nạp liệu ( bằng cách chỉnh tay nắm ) để liệu được nạp đúng vào giữa bao bì ( giữa 2 vạch của bao bì ).
+  vặn tay nắm theo chiều kim đồng hồ liệu được nạp lùi ra phía sau gói
+  vặn tay nắm theo chiều ngược kim đồng hồ liệu được nạp tới ra phía trước gói.

Sau khi điều chỉnh xong phần 1 và phần 2 thì ta bắt đầu chạy máy.